test

Tôm khô ngon Phú Quốc

Danh sách Tôm khô ngon của Phú Quốc, những món ăn hấp dẫn quý khách ngay từ lần đầu tiên sử dụng


tôm khô ngon loại 3
Tôm khô ngon loại 3
Giá: 350.000đ/1kg 
Xem chi tiết
Tôm khô phú quốc loại 2
Tôm khô ngon loại 2 
420.000đ/1kg 
Xem chi tiết
Tôm khô Phú Quốc đặc biệt
Tôm khô đặc biệt 
Giá: 850.000đ/1kg 
Xem chi tiết
    Tôm khô phú quốc ngon loại 1
    Tôm khô ngon loại 1 
    Giá: 550.000đ/1 cặp 
    Xem chi tiết